Marketing w urzędzie, czyli jak jednostki samorządu terytorialnego mogą komunikować się z mieszkańcami

Urzędy i instytucje miejskie coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie, by sprawnie komunikować się z mieszkańcami, informować o miejskich wydarzeniach i ostrzegać, gdy pojawiają się utrudnienia lub zagrożenia.

Continue reading “Marketing w urzędzie, czyli jak jednostki samorządu terytorialnego mogą komunikować się z mieszkańcami”